Cover

Hashtag - jak ho napsat a co zkratka znamená?

Jak napsat hasthtag, co vůbec znamená a jak se používá? Tento symbol mřížky už nedomyslitelně patří do našich každodenních životů. Dnes si popíšeme k čemu hashtag slouží, jak se píše a jak ho používat. Také nahlédneme do historie, jak vůbec tato mřížka vznikla.

Co je to Hashtag - definice

Hashtag je označen symbolem "#" před jakýmkoli slovem či slovním spojením bez mezer.

hashtag = # (hash) + slovo (tag)

Znaku "#" se v češtině také říká křížek či mřížka.

Hashtag je vlastně klíčové slovo, kterým se v rámci internetu myslí obsah konkrétního média, souboru, textu... Pomocí hashtagů můžete tento obsah vyhledat.

Úplné začátky používání hashtagů jsou spojované s programováním. Teprve až za několik desítek let se masově rozšířili mezi běžné uživatele do oblasti sociálních sítí.

Jak napsat hashtag?

Hashtag se píše klávesovými zkratkami. Ty jsou různé a závisí na tom, jaký požíváte operační systém.

Klávesové zkratky pro hashtag na klávesnici:

OSX (Mac)

  • Alt + 3

Windows

  • Alt Gr + X
  • Ctrl + Alt + X
  • Alt + 35
  • Na anglické klávesnici je mřížka písmenko (#) „š“ čili klávesnice 3.

Ještě je třeba poznamenat, že není nikdo, kdo by hashtag vlastnil. Také neexistují žádná pravidla ani pokyny. Pokud před jakékoli slovo přidáte značku hash, stane se z něj hashtag. Kdokoli ho pak může uchopit a využít. To může být nevýhoda zejména v podnikání, kdy může být hashtag zneužit.