Nejlepší časy publikování na sociálních sítích

Cover

Přemýšlíte, kdybyste měli sdílet svůj obsah na sociálních sítích? V top časech mezi nejpoužívanějšími službami Facebookem, Twitterem a dalšími jsou zásadní rozdíly.

Sdílíte svůj obsah v optimálním čase?

Návštěvníci a sledující sociálních médií dávají přednost jejich používání během určitých hodin. Tedy pokud začnete svůj obsah sdílet, když se uživatelé nacházejí na těchto stránkách, získáte nejen další sdílení, ale zaznamenáte nárůst návštěvnosti.

Na toto téma proběhla a probíhá celá řada výzkumů. Výsledky jsou více či méně překvapivé a nelze s jistotou říci, který konkrétní den a čas je pro publikování nejvhodnější. Důvody jsou jednoduché. Každá země má specifické časové pásmo, každý sociální profil se věnuje jinému oboru atd.
Předložené výsledky času publikování proto berte jako orientační návod, který zkuste použít, případně dle svých potřeb upravit.

Podívejme se tedy na významné sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google + a Pinterest.

Facebook

Nejlepší den publikování na Facebooku

Na Facebooku je za nejlepší den publikování považován čtvrtek a pátek. Hodně vytěžovaný je také víkend. Naopak od pondělí do středy podle průzkumů klesá zapojení uživatelů o 3,5 %.

Facebook

Nejlepší čas publikování na Facebooku

Čas publikování příspěvků na Facebooku je ideální mezi 9 až 19 hodinou. Největší procenta sdílení se zaznamenávání okolo 13 hodiny. Největší počet kliknutí probíhá okolo 15 hodiny. Vkládat příspěvky se nedoporučuje v sobotu a neděli v noci mezi 20 a 8 hodinou.

Facebook

Twitter

Nejlepší den publikování na Twitteru

Lidé pohybující se v B2C jsou nejčastěji připojeni ve středu a především o víkendu. Angažovanost je v sobotu a neděli o 17 % vyšší než během týdne.

Pokud se jedná o profesní B2B trh, zapojuje uživatele v pracovní dny o 14 % více než o víkendech.

Twitter

Nejlepší čas publikování na Twitteru

Optimální čas postování příspěvků na Twitteru je v době mezi 17 a 18 hodinou.

Největší sdílení postů zaznamenáváme okolo 17 hodiny. Naopak nejvíce prokliků na posty se pohybuje okolo 18 hodiny. Obecné doporučení je, vyhnout se publikování v pátek odpoledne a každý den po 20 hodině.

Twitter

Instagram

Nejlepší den publikování na Instagramu

Publikum na instagramu je aktivní po celý týden s mírným zvýšením v pondělí a poklesem v neděli.

Instagram

Nejlepší čas publikování na Instagramu

Příspěvky na instagram je dobré vkládat po celý den, protože uživatelé Instagramu jsou neustále aktivní. Nicméně k mírnému poklesu aktivity dochází od 3 do 4 hodin.

Instagram

LinkedIn

Nejlepší den publikování na LinkedInu

Nejlepší dny pro zveřejňování na LinkedInu jsou pracovní dny: úterý, středa a čtvrtek. Největší počet akcí a kliknutí se uskutečňuje v úterý.

LinkedIn

Nejlepší čas publikování na LinkedInu

Nejlepší časy pro publikování na LinkedInu jsou mezi 7 a 8 hodinou ráno a mezi 17 a 18 hodinou večer. Silné místo je v úterý mezi 10 a 11 hodinou. Nejhorší čas postování je od 20:00 do 6:00.

LinkedIn

Google+

Nejlepší den publikování na Google+

Nejvhodnější dobou pro publikování na Google+ jsou pracovní dny s tím, že středa je o něco málo silnější než jiné pracovní dny. Naopak víkendům se doporučuje vyhnout.

Google+

Nejlepší čas publikování na Google+

Pozdnímu ránu se na Google+ daří nejlépe. Proto je ideálním časem pro zveřejňování doba od 9 do 11 hodin. Naopak nevhodné je zveřeňovat příspěvky brzy ráno a večer.

Google+

Pinterest

Nejlepší den publikování na Pinterestu

Nejlepší den připojení na Pinterest je sobota. Naopak chodit na Pinterest v pracovní dny se příliš nedoporučuje.

Pinterest

Nejlepší čas publikování na Pinterestu

Nejvhodnější doba pro aktivitu na Pinterestu je čas od 20:00 do 23:00. Nejhorší časy publikování se zdají být od 17:00 do 19:00.

Pinterest

Závěrečné shrnutí

Kdy je tedy nejvhodnější doba publikování na sociálních sítích? Pro každou sociální síť je odlišná v závislosti na tom, k jakým účelům slouží.

  • Facebook - čtvrtek a pátek, mezi 9 až 19 hodinou.
  • Twitter - B2B pondělí až pátek, B2C víkend a středa, mezi 17 až 18 hodinou.
  • Instagram - pondělí, po celý den.
  • LinkedIn - uterý, středa, čtvrtek, mezi 7 až 8 a 17 až 18 hodinou.
  • Google+ - pracovní dny mezi 9 a 11 hodinou.
  • Pinterest - sobota mezi 20 a 23 hodinou.
Zdroj: Quick Sprout