Jak napsat klasický životopis + vzory PDF

Kompletní průvodce klasickým životopisem. Najdete zde klasický životopis vzor. A vyberete si z dalších 29 šablon klasických i moderních životopisů.

Obsah článku

Klasický životopis vzor
Klasický životopis vzor – stáhněte si ten nejlepší

Klasický životopis

Klasický životopis je klíčovým prvkem při hledání zaměstnání. Je to dokument, který poskytuje informace o vašem vzdělání, pracovních zkušenostech, dovednostech a schopnostech.

Klasický životopis vzor je jedním z nejčastěji používaných formátů pro psaní životopisu.

V tomto článku se budeme zabývat tím, co by měl obsahovat klasický životopis, jak ho správně napsat a jak ho upravit, aby co nejlépe odpovídal vašim potřebám a zároveň zaujal zaměstnavatele.

Pokud hledáte práci a potřebujete napsat svůj životopis, přečtěte si tento článek a získejte užitečné rady a tipy, jak vytvořit profesionální a úspěšný klasický životopis.

Tip: Zvolte design, který odpovídá profesi. Vzhled životopisu určuje důležitý první dojem. Obsah i forma by proto měly být přesvědčivé.

Klasický životopis vzor – jak ho napsat?

 1. Osobní údaje: Na začátku životopisu by měly být uvedeny vaše základní informace, jako jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tento úsek by měl být stručný, ale přehledný.
 2. Profesní zkušenosti: V této části by měly být uvedeny vaše pracovní zkušenosti. Měly by být uvedeny v opačně chronologickém pořadí, tj. od nejnovějších k těm starším. Pro každou zkušenost by měly být uvedeny informace o pozici, názvu společnosti, délce trvání zaměstnání a popisu práce.
 3. Vzdělání: Tato část by měla obsahovat informace o vašem vzdělání, jako je název instituce, obor studia a datum ukončení studia. Pokud máte nějaké další vzdělávací kurzy nebo certifikace, můžete je uvést v této části nebo v samostatné části.
 4. Dovednosti a schopnosti: V této části by měly být uvedeny vaše dovednosti a schopnosti, které vám pomohou při plnění pracovních povinností. Může se jednat o technické dovednosti, jazykové znalosti, komunikační schopnosti, organizační dovednosti a další.
 5. Zájmy: Tato část není nezbytná, ale může být užitečná pro poskytnutí osobního vnitřku vašeho charakteru a zájmů. Zde můžete uvést své koníčky a zájmy, které vám pomohou získat pozornost zaměstnavatele a ukázat, že jste aktivní a kreativní člověk.
 6. Reference: Pokud jste měli úspěšné pracovní zkušenosti, můžete uvést reference od předchozích zaměstnavatelů. Je důležité však nejprve kontaktovat osoby, které chcete uvést jako reference, a získat jejich souhlas.

Každá část by měla být psána stručně a přehledně, aby byl váš životopis snadno čitelný. Je důležité také udržovat jednotný styl formátování a používat profesionální a srozumitelný jazyk.

1. osobní údaje – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu by měly být uvedeny vaše základní osobní informace. To zahrnuje vaše:

 • jméno a příjmení
 • aktuální adresu bydliště
 • telefonní číslo
 • e-mailovou adresu

Je důležité, abyste tyto údaje uvedli přesně a aktualizovali je v případě změny.

Vaše jméno by mělo být uvedeno výrazně a čitelně v horní části dokumentu. Pokud používáte profesionální přezdívku, můžete ji uvést v závorce vedle svého jména.

Adresa bydliště by měla obsahovat ulici, číslo domu, město a PSČ. Pokud se přestěhujete, nezapomeňte aktualizovat svou adresu v životopise a všech ostatních dokumentech.

Telefonní číslo by mělo být uvedeno s předvolbou země, v případě, že je to mezinárodní hovor.

E-mailová adresa by měla být uvedena jasně a profesionálně, aby si zaměstnavatelé mohli s vámi snadno a rychle spojit.

Tuto část by mělo být možné přehledně prohlédnout a snadno se k ní vrátit, pokud by potřebný byl kontakt s vámi. Zároveň by měla být uvedena jasně a jednoduše, aby se snadno přečetla a nerozptylovala pozornost od dalších důležitých informací.

2. Profesní zkušenosti – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu popište vaše profesní zkušenosti, tedy práci, kterou jste dělali a na jakých pozicích jste působili. Věnujte pozornost následujícím informacím:

 • Uveďte název a adresu firmy, kde jste pracovali, a období, po které jste tam pracovali.
 • Popište své pracovní pozice a zodpovědnosti, které jste měli. Můžete také uvést klíčové projekty nebo úspěchy, kterých jste během své práce dosáhli.
 • Uveďte jakékoli relevantní dovednosti a zkušenosti, které jste získali během této práce, a které mohou být relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte.
 • Pokud jste v rámci své práce dosáhli nějakých významných úspěchů nebo ocenění, nezapomeňte je uvést.

Je důležité, abyste uvedli své profesní zkušenosti v obráceně chronologickém pořadí, tedy od nejnovějšího k nejstaršímu zaměstnání.

Pokud máte dlouhou kariéru, nebo jste měli více než pár zaměstnání, nezaměňujte životopis za životopisné drama. Stručnost je klíčová, a tak byste měli uvést jen to, co je relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte.

3. Vzdělání – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu by mělo být uvedeno vaše vzdělání, tj. školy, které jste navštěvovali a jaké jste získali kvalifikace. Věnujte pozornost následujícím informacím:

 • Uveďte název školy, na které jste studovali, a období, po které jste tam studovali.
 • Uveďte jaké jste získali kvalifikace (např. středoškolský diplom, bakalářský nebo magisterský titul).
 • Pokud jste získali nějaké akademické ocenění nebo jiné významné vzdělávací zkušenosti, měli byste je také uvést.

Je důležité, abyste uvedli své vzdělání v obráceně chronologickém pořadí, tedy od nejnovějšího k nejstaršímu vzdělání. Pokud nemáte žádné vzdělání, ale máte nějaké relevantní certifikáty nebo kurzy, které jste dokončili, můžete je uvést v této části životopisu.

Pokud ucházíte o pracovní pozici, která vyžaduje určité vzdělání nebo kvalifikaci, měli byste tuto část životopisu zdůraznit a uvést podrobnosti o vašem vzdělání a kvalifikaci.

4. Dovednosti a schopnosti – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu popište vaše dovednosti a schopnosti, které jsou relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte. Věnujte pozornost následujícím informacím:

 • Uveďte dovednosti, které jste získali během svého vzdělání, předchozích pracovních zkušeností nebo z osobního zájmu (např. jazykové znalosti, schopnosti práce s počítačem, analytické schopnosti, prezentace, týmová spolupráce, komunikace atd.).
 • Popište jakým způsobem vám tyto dovednosti pomohou při plnění povinností a úkolů, které budete mít na pracovní pozici, na kterou se ucházíte.
 • Je vhodné uvést konkrétní příklady, kdy jste své dovednosti uplatnili, abyste přesvědčili zaměstnavatele o své schopnosti a zkušenosti.
 • Pokud máte certifikáty nebo průkazy o absolvování kurzů, které se týkají práce, na kterou se ucházíte, je vhodné je uvést.

Je důležité, abyste se v této části životopisu soustředili na dovednosti, které jsou relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte. Pokud máte širokou škálu dovedností, není třeba uvést všechny.

Vyberte ty, které jsou důležité pro danou pozici a které jsou vaším silným stránkou.

5. Zájmy – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu můžete uvést své zájmy, které jsou relevantní pro práci, na kterou se ucházíte, nebo vám mohou pomoci vybudovat vztahy a projevit vaši osobnost. Věnujte pozornost následujícím informacím:

 • Uveďte konkrétní zájmy, které máte (např. sport, umění, hudba, literatura, cestování atd.).
 • Pokud jsou vaše zájmy relevantní pro pozici, na kterou se ucházíte, můžete popsat, jak vám mohou pomoci při plnění vašich pracovních povinností.
 • Pokud jste aktivní v organizacích nebo dobrovolnických aktivitách, můžete to uvést.
 • Uveďte zájmy, které jsou pro vás skutečně důležité a které vám mohou pomoci vybudovat vztahy s ostatními lidmi.
 • Je důležité, aby vaše zájmy nebyly příliš osobní nebo kontroverzní. Pokud máte zájem o něco, co by mohlo být vnímáno jako nevhodné pro pracovní prostředí, je nejlepší to neuvádět v životopise.

6. Reference – klasický životopis vzor

V této části vašeho klasického životopisu můžete uvést kontaktní informace na vaše reference. Reference jsou lidé, kteří vás dobře znají, a kteří mohou potvrdit vaše schopnosti a kvality. Pokud je to vhodné, můžete uvést následující informace:

 • Jméno a příjmení reference.
 • Profese a pracovní pozice reference.
 • Kontaktní informace, jako jsou telefonní číslo, e-mailová adresa nebo adresa pracoviště.
 • Vztah, který s vámi reference má (např. bývalý nadřízený, kolega, klient apod.).

Je důležité zajistit souhlas vašich referencí, než je uvedete v životopisu. Mějte na paměti, že reference mohou být kontaktovány zaměstnavatelem, takže si pečlivě zvažte, koho uvedete jako referenci a jaké informace o nich poskytnete.

Pokud nemáte žádné reference, není to problém. Můžete jednoduše napsat "Reference k dispozici na vyžádání" nebo tuto část životopisu úplně vynechat.

Klasický životopis vzor PDF

Klasický životopis je stále často využívaný formát pro prezentaci informací o vašich schopnostech a pracovních zkušenostech zaměstnavatelům.

Pro zajištění profesionálního dojmu a snadnou čitelnost doporučujeme, aby byl životopis strukturován a uveden v souladu s klasickými standardy.

Pokud hledáte ukázkový klasický životopis vzor PDF ke stažení, existuje několik zdrojů, které vám mohou pomoci.

Mnoho online služeb nabízí různé šablony a návody na tvorbu životopisu v různých formátech, včetně PDF. Tyto šablony vám mohou pomoci získat inspiraci pro vzhled a strukturu vašeho životopisu, a mohou vám také poskytnout užitečné tipy na to, jak prezentovat vaše pracovní zkušenosti a schopnosti.

Pokud se rozhodnete vytvořit svůj životopis sami, můžete použít program na tvorbu dokumentů, jako je například Microsoft Word nebo Google Docs, abyste vytvořili profesionálně vypadající klasický životopis.

Po dokončení svého životopisu můžete exportovat dokument do formátu PDF, aby byl snadno sdílen a tisknutelný.

Klasický životopis vzor ke stažení

Hledáte-li klasický životopis ke stažení, existuje mnoho zdrojů, které vám mohou poskytnout ukázkové šablony a návody na tvorbu profesního životopisu.

V první řadě můžete vyhledat online služby, které nabízejí zdarma ke stažení různé druhy životopisů. Tyto služby poskytují šablony životopisů v klasickém stylu, které můžete použít jako inspiraci pro tvorbu svého vlastního životopisu.

Dalším zdrojem jsou specializované webové stránky a knihovny, které nabízejí klasické životopisy ke stažení ve formátu PDF.

Klasický životopis vzor ke stažení zde:

Strukturovaný životopis – vzor ke stažení
Klasický strukturovaný životopis – vzor ke stažení

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře