Vyjmenovaná slova po B ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov po B.

Obsah článku

Vyjmenovaná slova po B – přehledně

Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ:

 • by
 • být
 • bydlit
 • obyvatel 
 • byt
 • příbytek
 • nábytek
 • dobytek
 • zbytek
 • obyčej
 • bystrý
 • bylina
 • kobyla
 • býk
 • babyka
 • Bydžov
 • Přibyslav

A další vlastní jména: Hrabyně, Zbyněk, Zbyslav aj. 

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov

Rozdíly psaní slov – vyjmenovaná slova po B
býlí (pleve) bílý (bíle zbarvený)
bydlo (příbytek) bidlo (tyč)
být (jsem, budu) bít (biji)
nabýt (nabudu vědomostí) nabít (nabiji pušku)
dobýt (města) dobít (poraněnou zvěř)

Vyjmenovaná slova po B – slova příbuzná

Slova příbuzná k:

BÝT: bytí, živobytí, byt, bytná, bytový, bytost, dobýt, dobyvatel, nabýt, nábytek, odbýt, odbyt, neodbytný, pozbýt, ubýt, úbytek, bývat, bývalý, starobylý, obývat, obyvatel, obyvatelstvo, přibývat, přebytek, příbytek, zabývat se, zbývat, zbytek, dobytek, dobytčí, dobytkářství, bydlit, obydlí, bydliště, bydlo.

PŘÍBYTEK NEBO ŽIVOBYTÍ: bych, bys, by, bychom, byste, abych, abys, aby..., kdybych, kdybys, kdyby...

OBYČEJ: obyčejný.

BYSTRÝ: bystře, bystrost, bystřina, Bystřice. 

BYLINA: býlí, býložravec, černobýl.

KOBYLA: kobylí, Kobylisy, Kobylnice.

BÝK: býček, býčí, býkovec, Býkovice.

Cvičení – vyjmenovaná slova po B

Doplňte a odůvodněte:

B-lé plátno, jestřáb- letí, ostře nab-tá puška, rád se chlub-, b-strý chlapec, žaludeční chorob-, chtěl b-ch vám pomoci, susušené b-liny, slab- hlas, vaječný b-lek, letní b-t,ub-té zvíře, b-tva u Lipan, hb-tě pob-hal, přihnalo se krupob-tí, zab-l dva jestřáb-, nab-té zkušenosti, rozb-tý náb-tek, nenechávejte zb-tky, moje bab-čka, bab-kové dřevo, nezlob-me se, zb-tečně se zlob-, způsob-l nám radost, b-cí hodiny, slib- chyb-.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po b? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře