Vyjmenovaná slova po L ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov po L.

Obsah článku

Vyjmenovaná slova po L – přehledně

Vyjmenovaná slova po L
Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ:

 • slyšet
 • mlýn
 • blýskat se
 • polykat
 • plyn
 • plynout 
 • plýtvat
 • vzlykat
 • lysý
 • lýko
 • lýtko
 • lyže
 • pelyněk
 • plyš
 • Volyně

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov

Rozdíly psaní slov – vyjmenovaná slova po L
lýčený (lýový, zhotevný z lýka) líčený (děj), nalíčený (obličej)
vyplývat (z toho vyplývá, že...) vyplivat (něco na zem)
lyska (pták nebo lysina) líska (lískový keř)
slynout (být proslulý) slinit (vypouštět sliny)
vlys (ozdobný pás ve stavebnictví) lis (přístroj na lisování)
blýská se (bude bouře) blízká (nedaleká)
mlýn, mlynář, mlýnice mlít (zakončení -ít jako ve slově třít)

Slovo lišej (vyrážka) a lišaj (motýl) píšeme s měkkým i.

Vyjmenovaná slova po L – slova příbuzná

Slova příbuzná k:

SLYŠET: slyšitelný, slýchat, neslýchaný, nedoslýchavý.

MLÝN:  mlynář, mlýnice. 

BLÝSKAT SE: zablýsknout se, blýskavice, blýskot, blýskavý, blyštět se. 

POLYKAT, VZLYKAT: vzlyk, vzlykot, zalykat se. 

PLYNOUT: uplynout, plynný, plynulý, rozplynout se, rozplývat se, splývat, oplývat, plyn, plynový, plynárna, plynoměr, plynojem. 

LÝKO: lýčí, lýčený, lýkovec, lýkožrout. 

LYSÝ: lysina, lyska, Lysá. 

LYŽE: lyžovat, lyžař. 

Cvičení – vyjmenovaná slova po L

Doplňte a odůvodněte:

Starobyl- dům, starý ml-n, křehká l-tina, ve stínu l-py, l-ška se nesl-šně pl-žila, zlomená l-že, chlapci běžel-, jedovatý pl-n, ocel se kal-, bl-skavé skl-čko, chvál-l nás, lodi vyplul-, lidé z bl-zkého okol- vozil- do ml-na seml-t ob-l-, l-dová zábava, ml-t kávu, sl-zký sl-mák, sl-ším rachot, l-dové tance, kočka l-zala rozl-té mléko, bíl- l-mec, děvčátko vzl-kalo, nasl-něný mal-ček, narodil se v L-tomyšl-.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po l? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře