Vyjmenovaná slova po P ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov po P.

Obsah článku

Vyjmenovaná slova po P – přehledně

Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ:

 • pýcha
 • pytel
 • pysk
 • netopýr
 • slepýš
 • pyl
 • kopyto
 • klopýtat
 • třpytit se
 • zpytovat
 • pykat
 • pýr
 • pýřit se
 • čepýřit se

Vlastní jména Pyšely, Spytihněv aj.

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov

Rozdíly psaní slov – vyjmenovaná slova po P
pýcha (pyšný) píchá (bodá)
pyl (prášek v květu) pil (pít, piji)
slepýš (plaz) slepíš (lepidlem)
opylovat (oplodňovat pylem) opilovat (obrousit kov)

Vyjmenovaná slova po P – slova příbuzná

Slova příbuzná k:

PÝCHA: pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, pych, přepych.

PYTEL: pytlík, pytlovina, pytlák, pytlačit. 

PYSK: pystíček, ptakopysk. 

NETOPÝR: netopýří. 

PYL: opylovat, opylení. 

KOPYTO: kopýtko, sudokopytník.

TŘPYTIT SE: třpyt, třpytivý, třpytka.

ZPYTOVAT: jazykozpyt, nevyzpytatelný.

PYKAT: odpykat.

PÝR: pýř, pýřavka.

Cvičení – vyjmenovaná slova po P

Doplňte a odůvodněte:

Obsáhlí sp-s, střípky se třp-tily, zp-val lidové p-sně, p-lný pracovník, zp-tavý pohled, p-linová kamna, zap-řila se studem, prop-chnutý míč, poraněný p-sk, nalep- známku, nabroušená p-la, jemný p-lník, pap-rový p-lník, přep-chový příbytek, p-sařka na stroji, p-l vodních rostlin, pravop-sná chyba, p-sný hrad, uchop-me rukověť, tma jako v p-tli, je to všechno na jedno kop-to.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po p? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře