Vyjmenovaná slova po V ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov po V.

Obsah článku

Vyjmenovaná slova po V – přehledně

Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po V

Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ:

 • vy
 • vysoký
 • vydra
 • výr
 • zvykat
 • žvýkat
 • výt
 • výskat
 • povyk
 • výheň
 • vyžle
 • a slova s předponou vy-, vý-

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov

Rozdíly psaní slov – vyjmenovaná slova po V
výt (pes vyje) vít (splétat, např. věnec)
výr (pták) vír (krouživý pohyb vody nebo vzduchu)
výskat (jásavě křičet) vískat (probírat se někomu ve vlasech)
výška (vysoký) vížka (věžička)

Ve slovech viset (na stěně), visutý (most), vidět, viklat, vítězit, vítat, vinout, vinit, vikýř, vidle aj. píšeme v počáteční skuipně vi- měkké i. Toto vi není předpona nýbrž součást kořenu.

Vyjmenovaná slova po V – slova příbuzná

Slova příbuzná k:

VYSOKÝ: vysočina, Vysočany, vyšší výše, výška, výšina, povýšit, převyšovat, vyvýšenina, zvýšit, Vyšehrad.

VYDRA: vydří, vydrovka.

ZVYKAT: zvyk, zlozvyk, zvyknout, zvyklost, navyknout, návyk, odvyknout, přivyknout, uvyknout, obvyklý.

ŽVÝKAT: žvýkací, přežvykovat, přežvýkavec. 

VÝSKAT: výskot, zavýsknout.

POVYK: povykovat.

Cvičení – vyjmenovaná slova po V

Doplňte a odůvodněte:

V-ce cv-čte, starý zv-k, pevné pozdrav-, pes v-l, v-borný sýr, jedovaté v-pary, z-val nudou, v-živné látka, brz- se unav-, u nás na V-sočině, skok do v-šky, okno v-kýře, slavný v-těz, v-v-klaný zub, nové v-dle, obtížný cv-k, chutné v-no, jeho v-na, v-soká zvěř, úrodná v-nice, kvalitní v-robky, rozkvetlé v-šně, oškliv- zlozv-k, jíme v-dličkou.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po v? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře