Vyjmenovaná slova po Z ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov po Z.

Obsah článku

Vyjmenovaná slova po Z – přehledně

Vyjmenovaná slova po Z
Vyjmenovaná slova po Z

Vyjmenovaná slova uváděná na ZŠ:

  • brzy
  • jazyk 
  • nazývat se
  • Ruzyně

Pozor na rozdíly v psaní těchto slov

Rozdíly psaní slov – vyjmenovaná slova po Z
brzy (jako ve slově hezky) brzičko (přípona -ičko jako ve slově kratičko, maličko)
nazývat se (mít jméno, název) zívat (únavou, touhou po spánku)
  nazívat se (mnoho zívat)

Vyjmenovaná slova po Z – slova příbuzná

Slova příbuzná k:

JAZYK: jazýček, jazykozpyt, jazykověda, jazykový, dvojjazyčný.

NAZÝVAT: vyzývat, vyzývavý, uzývat, ozývat se

Cvičení – vyjmenovaná slova po Z

Doplňte a odůvodněte:

Starý zv-k, krásný podz-m, nez-štná práce, vyz-val spolupracovníky, z-tra bude hotovo, od rybníka se něco oz-valo, v mláz- rostly hřiby, hlásí se z-ma.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po z? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře