Převody jednotek hmotnosti – snadno a rychle!

Výpočet převodů jednotek hmotnosti + praktická online kalkulačka.

Obsah článku

Převody jednotek hmotnosti

Váha vám ukazuje, jak těžká nebo lehká je nějaká věc. Abychom rozlišili, které předměty jsou těžké a které jsou lehké, jsou hmotnosti udávány v jednotkách váhy, které vám budou stručně představeny v další kapitole.

Co jsou jednotky hmotnosti?

Váha ukazuje, jak těžká nebo lehká je nějaká věc. Abychom mohli určit, které předměty jsou těžké a které jsou lehké, používají se jednotky váhy, které vám budou stručně představeny v další kapitole.

Při používání těchto jednotek musíte být opatrní. Zatímco kilogramy a podobné jednotky se běžně nazývají jednotkami váhy, v fyzice se jedná o jednotky hmotnosti. Termín "váha" se tam odkazuje na gravitační sílu a má jiný význam.

Druhy jednotek hmotnosti

Následující hmotnostní jednotky jsou nejznámější:

 • Miligram (mg)
 • Gram (g)
 • Kilogram (kg)
 • Tuna (t)

Kromě těchto hmotnostních jednotek existuje mnoho dalších (např. mikrogram (μg), nanogram (ng) atd.), které se však používají poměrně zřídka a zde proto nejsou uvedeny. Pokud máte zájem, najdete zde další váhové jednotky.

Nejpoužívanější jednotkou hmotnosti je kilogram (kg). Není však pravda, že všechny věci s stejnou velikostí mají také stejnou hmotnost!

Jak na převod jednotek hmotnosti

Nyní, když jsou představeny relevantní jednotky hmotnosti, otázkou je, jak převést hmotnosti. Následující obrázek vám ukazuje, jak rychle a snadno převádět hmotnosti:

Převody jednotek hmotnosti
Postup – převody jednotek hmotnosti

Aby se přešlo z jednotky na větší jednotku, musí se číslo dělit 1000. Naopak, aby se přešlo z jednotky na menší jednotku, musí se číslo násobit 1000.

1. Příklad:

Příklad – převody jednotek hmotnosti
Příklad – převody jednotek hmotnosti

2. příklad

Pokud však chcete přejít od jednotky k větší jednotce a při tom přeskočit jednu nebo více následujících větších jednotek, musí se nuly sečíst. Stejně platí i při přechodu od jednotky k menší jednotce a při tom přeskočit jednu nebo více následujících menších jednotek.

 

Příklad převodů jednotek hmotnosti
Příklad převodů jednotek hmotnosti

 

Tabulka hmotnostních jednotek

Pro vlastní výuku zde najdete shrnutí tématu "Převody jednotek hmotnosti" ve formě tabulky, kde si vše můžete v klidu zopakovat.

 

Jednotka hmotnosti Název Převod
1 mg miligram 1 mg = 0,001 g = 0,000001 kg = 0,000000001 t
1 g gram 1 g = 1000 mg = 0,001 kg = 0,000001 t
1 kg kilogram 1 kg = 1000 g = 1000000 mg = 0,001 t
1 t tuna 1 t = 1000 kg = 1000000 g = 1000000000 t

Převody jednotek hmotnosti kalkulačka

Praktická kalkulačka pro převod jednotek hmotnosti. 

Převody jednotek hmotnosti – procvičování

Pokud si chcete prohloubit své znalosti, můžete si je vyzkoušet pomocí mnoha cvičení. Stačí zadat do Google vyhledávání "převody jednotek objemu příklady", kliknout na obrázky a zobrazí se vám nepřebrené množství příkladů k procvičování. 

Hmotnostní jednotky ve Velké Británii

V Británii se používají následující hmotnostní jednotky:

 • unce (oz) – základní jednotka pro hmotnost, která se používá pro předměty s malou hmotností, jako jsou šperky nebo potraviny. Jedna unce je přibližně 28,35 gramů.
 • libra (lb) – jedna libra se rovná 16 uncím, tedy přibližně 453,59 gramů. Tato jednotka se nejčastěji používá pro vážení potravin a v obchodě.
 • kamenná váha (stone) – jedna kamenná váha se rovná 14 liberám, tedy přibližně 6,35 kilogramů. Tato jednotka se nejčastěji používá pro vážení lidské váhy.
 • uncová hmotnost (troy ounce) – speciální jednotka používaná pro hmotnost drahých kovů, jako je zlato a stříbro. Jedna troy unce se rovná přibližně 31,10 gramů.

Jednotky hmotnosti ve světě

Jednotky hmotnosti se liší v závislosti na místě a oblasti, kde jsou používány. V mezinárodním měřicím systému SI (Système International d'Unités) je základní jednotkou hmotnosti kilogram (kg). Tato jednotka se používá většinou zemí světa, včetně Evropy, Ameriky a Asie.

V některých zemích se však používají i další jednotky hmotnosti, které jsou odvozeny od základní jednotky kilogram.

Například v USA se používají libry (lb), kde jedna libra odpovídá 0,45359237 kg.

V Británii se používají také libry, ale zde se definují jinak - jedna libra zde odpovídá 0,45359237 kg.

V Asii se používá jiná jednotka - tael, která se používá zejména v Číně a jihovýchodní Asii.

V průmyslu se také často používají další jednotky, jako například tona (t) nebo uncová hmotnost (oz).

V lékařství se obvykle používají miligramy (mg) nebo mikrogramy (µg) pro měření velmi malých hmotností. Je důležité být obeznámen s různými jednotkami hmotnosti, aby se předešlo chybám a správně se pracovalo s materiály nebo léky.

Kdy se ve škole učí převody jednotek hmotnosti?

Ve škole se obvykle začíná učit převody jednotek hmotnosti v nižších ročnících základní školy, tedy přibližně od 3. nebo 4. třídy.

V této fázi se děti učí základní jednotky hmotnosti jako kilogram (kg), gram (g) a miligram (mg) a naučí se, jak převádět mezi nimi. Děti se učí, že jeden kilogram je stejný jako tisíc gramů a že jeden gram je stejný jako tisíc miligramů.

V dalších ročnících se pak učení o převodech jednotek hmotnosti prohlubuje a rozšiřuje se o další jednotky, jako libry, tuny, uncové hmotnosti, atd. Studenti se učí, jak používat tabulky převodních faktorů a kalkulačky k výpočtu převodů mezi různými jednotkami.

V různých zemích se však může mírně lišit, kdy se začíná učit převody jednotek hmotnosti a jakým způsobem se vyučuje. Obecně platí, že převody jednotek hmotnosti jsou důležitou součástí matematiky a výuky věd a technických předmětů.

Další info

Převody jednotek hmotnosti jsou běžným úkolem, kterým se setkáváme v mnoha oblastech našeho života.

 • Při nakupování potravin,
 • Při balení zásilek,
 • V kuchyni,
 • V lékařství
 • V průmyslu

Všude je třeba pracovat s různými jednotkami hmotnosti. Jednotkou základní je kilogram, ale v praxi se setkáváme i s gramy, miligramy, tunami, atd.

Při převodu jednotek hmotnosti je třeba znát vztahy mezi nimi.

Například, 1 kilogram je 1000 gramů, 1 tunu tvoří 1000 kilogramů, 1 kilogram odpovídá 2.20462 librám atd. Pro usnadnění výpočtů a převodů je dobré používat tabulky převodních faktorů nebo kalkulačky.

Je důležité si uvědomit, že převody jednotek hmotnosti jsou důležité nejen z praktického hlediska, ale také z hlediska bezpečnosti.

Například při přepravě nebezpečných materiálů je třeba dodržovat přesné hmotnostní limity a při lékařských postupech je třeba přesně znát dávkování léků podle hmotnosti pacienta. Proto je důležité být při práci s jednotkami hmotnosti pečlivý a důkladný, aby nedošlo k chybám a nehodám.

❓Převody jednotek hmotnosti – Často kladené otázky / FAQ

Co je hmotnostní libra?

Hmotnostní jednotka "lb" znamená jednu libru. Termín pochází z latinského "pondo in libra pondo", což v překladu znamená "libra váhy". "Lbs" je množné číslo slova lb. 1 libra neboli 1 lb je přesně 0,4536 kg, i když v moderním použití se půl kg nazývá "libra".

Kolik gramů je jedno kilo?

1 kg je celkem 1000 g. Naopak 0,001 kg je přesně 1 g.

Jaké jsou nejznámější jednotky hmotnosti? 

Nejznámější jednotky hmotnosti jsou "miligram (mg)", "gram (g)", "kilogram (kg)" a "tuna (t)". Kromě toho existuje mnoho dalších hmotnostních jednotek, jako například "mikrogram (μg)" nebo "nanogram (ng)", které se však používají méně často.

Jaká je největší jednotka hmotnosti?

Největší jednotkou hmotnosti, která se používá jen zřídka, je "gigatona (Gt)". 1 Gt odpovídá 10000000000 kg.

Jak převést tunu na kilogram?

Abyste přešli z jedné tuny na jeden kilogram, je třeba příslušné číslo vynásobit 1000. Chcete-li naopak převést jeden kilogram na jednu tunu, je třeba příslušné číslo vydělit 1000.

Další převody jednotek: 

Převody jednotek
Jednotky délky
Jednotky objemu
Jednotky obsahu
Jednotky teploty
Jednotky času

 

Návod – krok za krokem

1. Do políčka zadejte převáděnou hodnotu

2. Vyberte jednotku hmotnosti

3. Klikněte na tlačítko "Vypočítej"

4. Hotovo - hmotnostní jednotka je převedená

Hmotnost, m

Fyzikální veličina hmotnosti je měřitelná vlastnost tělesa, která udává, jak velká je jeho inercie, tedy jak obtížně se těleso pohybuje, když na něj působí síla.

Hmotnost je vyjádřena v jednotkách hmotnosti, například v kilogramech (kg) v soustavě SI (Mezinárodní soustava jednotek).

Je důležitou fyzikální veličinou v mnoha oborech, například v mechanice, termodynamice, elektřině a magnetismu. Hmotnost tělesa se může lišit v závislosti na gravitačním poli, kde těleso se nachází, například hmotnost na povrchu Země je různá od hmotnosti na Měsíci nebo jiných planetách.

Je důležité si uvědomit, že hmotnost je odlišná od objemu a velikosti tělesa, protože dvě tělesa mohou mít stejnou velikost a objem, ale odlišnou hmotnost v závislosti na jejich složení a materiálu.

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře