Převody jednotek objemu – snadno a rychle!

Výpočet převodů jednotek + praktická online kalkulačka.

Obsah článku

Převody jednotek objemu

Převody jednotek objemu – s tímto tématem má problémy mnoho žáků a studentů, ale i dospělých. Pokud se však na toto téma podíváte blíže, zjistíte, že není tak složité, jak se zdá. Zajímá vás, jak je to možné? To se dozvíte zde s námi!

Objem vyjadřuje velikost prostoru, které těleso zabírá. Objemy těles se udávají v různých jednotkách, proto i objem může vycházet v různých jednotkách.

Co jsou jednotky objemu?

Jednotky objemu jsou zde k tomu, aby určovaly velikosti, tj. objem, trojrozměrných těles. Abyste konečně mohli určit objem, udává se v objemových jednotkách, se kterými se můžete krátce seznámit.

Jednotka objemu se určí vynásobením délky, šířky a výšky. Jedná se tedy o krychli délkových jednotek, což je zřejmé z malé číslice 3 nad příslušnou jednotkou.

Malá trojka nad každou jednotkou znamená, že jednotka byla sama sebou vynásobena přesně třikrát (např. 1 km³ = 1 km x 1 km x 1 km, 1 m³ = 1 m x 1 m x 1 m atd.).

1. Krychlové jednotky objemu

  • Nejpoužívanější jednotkou objemu je metr krychlový – Je to objem velikosti prostoru, který zabírá krychle o straně délky 1 metr. Lidově se 1 m3 říká "kubík".

2. Jednotky objemu kapalin

  • litr, decilitr, mililitr, atd.
  • 1 litr = 1 dm³

U kapalin se objem velmi často udává v litrech. Jeden litr se rovná přesně jednomu krychlovému decimetru (dm³). Kromě litru existují pro kapaliny také jednotky objemu "mililitry" (ml), "centilitry" (cl), "decilitry" (dl) a "hektolitry" (hl).

Výpočet převodů jednotek objemu

Nyní, když jsou známy příslušné jednotky objemu, je dalším krokem převod objemů. V následující kapitole se dozvíte, jak snadno a rychle převádět jednotky objemu.

Jak se převádějí krychlové jednotky objemu?

Abyste mohli vyjádřit objemy v různých objemových jednotkách, musíte umět správně převádět objemové jednotky.

Následující obrázek ukazuje, jak se obecně dostanete z jedné jednotky svazku do jiné jednotky svazku.

Postup převodu jednotek objemu
Postup převodu jednotek objemu

Chcete-li přejít z jedné jednotky na další větší jednotku, musíte číslo vydělit 1000. Naopak pro přechod z jedné jednotky na další menší jednotku je třeba číslo vynásobit 1000. Výjimkou je převod z m³ na km³ a naopak, jak je vidět výše.

Jak se převádějí jednotky objemu kapalin?

Při převodu jednotek objemu kapalin se však postupuje poněkud jinak. Číslo 10 zde slouží jako základ pro převod z jedné jednotky na další menší/nejbližší větší jednotku. Existuje však výjimka při převodu z l na hl a naopak, kdy jako základ slouží číslo 100.

Postup převodu jednotek objemu kapalin
Postup převodu jednotek objemu kapalin

Pokud chceme přejít z jedné jednotky na větší jednotku a přeskočit jednu/více dalších větších jednotek, musíme nuly sečíst. Totéž platí, pokud chcete přejít z jedné jednotky na menší jednotku a přitom přeskočíte jednu/více dalších menších jednotek.

❗️Pro převod jednotek objemu použijte jako základ číslo 1000. Desetinná čárka je posunuta o tři místa doleva/doprava. Pro objemové jednotky kapalin je však základem číslo 10. Desetinná čárka je pak posunuta o jedno místo doleva/doprava. Nezapomeňte na výjimky!

Převody jednotek objemu kalkulačka

Praktická kalkulačka pro převod jednotek objemu. Kalkulačka převádí metrické, britské a americké jednotky objemu. 

Tabulka objemových jednotek

Pro vlastní výuku zde najdete shrnutí tématu "Převody jednotek objemu" ve formě tabulky, kde si vše můžete v klidu zopakovat.

Tabulka – Převody jednotek objemu
Jednotka objemu Název Převod  
1 mm³ milimetr krychlový 1 mm³ = 0,001 cm³ = 0,000001 dm³ = 0,000000001 m³ = 0,000000000000000001 km³  
1 cm³ centimetr krychlový 1 cm³ = 1000 mm³ = 0,001 dm³ = 0,000001 m³ = 0,000000000000001 km³  
1 dm³ decimetr krychlový 1 dm³ = 1000000 mm³ = 1000 cm³ = 0,001 m³ = 0,000000000001 km³  
1 m³ metr krychlový 1 m³ = 1000000000 mm³ = 1000000 cm³ = 1000 dm³ = 0,000000001 km³  
1 km³ kilometr krychlový 1 km³ = 1000000000000000000 mm³ = 1000000000000000 cm³ = 1000000000000 dm³ = 1000000000 m³  
1 ml mililitr 1 ml = 0,1 cl = 0,01 dl = 0,001 l = 0,001 dm³ = 0,00001 hl  
1 cl centilitr 1 cl = 10 ml = 0,1 dl = 0,01 l = 0,01 dm³ = 0,0001 hl  
1 dl decilitr 1 dl = 100 ml = 10 cl = 0,1 l = 0,1 dm³ = 0,001 hl  
1 l litr 1 l = 1 dm³ = 1000 ml = 100 cl = 10 dl = 0,01 hl  
1 hl hetolitr 1 hl = 100000 ml = 10000 cl = 1000 dl = 100 l = 100 dm³  

❗️Jeden litr (l) se rovná jednomu decimetru krychlovému (dm³).

Převody mezi jednotkami objemu pro lepší představu znázorňuje následující obrázek:

Převody jednotek objemu
Schéma převodů jednotek objemu

Další jednotky objemu

Nejpoužívanější jednotky objemu v USA, Velké Británii a britských koloniích:

1 pinta = 0.473 litru
1 galon = 3.785 litru
1 barel = 119.2 litru
1 americká unce = 29.574 mililitru
1 imperiální unce = 28.413 mililitru
1 krychlový palec (inch) = 16.378 centimetrů krychlových
1 krychlový yard = 0.765 metru krychlového

Převody jednotek objemu – procvičování

Pokud si chcete prohloubit své znalosti, můžete si je vyzkoušet pomocí mnoha cvičení. Stačí zadat do Google vyhledávání "převody jednotek objemu příklady", kliknout na obrázky a zobrazí se vám nepřebrené množství příkladů k procvičování. 

❓Převody jednotek objemu – Často kladené otázky / FAQ

V jaké jednotce se udává objem? 

Objem se obvykle udává v jednotkách krychlových milimetrů (mm³), krychlových centimetrů (cm³), krychlových decimetrů (dm³), krychlových metrů (m³) a krychlových kilometrů (km³).

Jak převést jednotky objemu? 

Pokud chcete přejít z jedné jednotky na další větší jednotku, musíte číslo vydělit 1000. Pokud chcete přejít z jedné jednotky na další menší jednotku, musíte číslo vynásobit 1000. Výjimkou je převod z m³ na km³ a naopak, kde jako základ slouží číslo 1000000000.

Je 1 litr jednota objemu? 

Litr se používá jako jednotka objemu pro kapaliny a rovná se 1 dm³.

Jaké jsou jednotky objemu odvozené litrů? 

Kromě litru existují pro kapaliny také jednotky objemu "mililitr" (ml), "centilitr" (cl), "decilitr" (dl) a "hektolitr" (hl).

Jak převést objem na litry? 

Pro převod jednotek objemu udávaných v litrech se příslušné číslo vynásobí/vydělí 10 podle toho, zda se chceme dostat na další menší nebo větší jednotku. Existuje však výjimka při převodu z l na hl a naopak, kdy je základem číslo 100.

Jak převést 1 litr na 1 m³

Jeden litr (l) se rovná jednomu decimetru krychlovému (dm³). Jeden metr krychlový (m³) je přesně 1000 decimetrů krychlových (dm³). Podle toho se 1000 litrů (l) rovná také jednomu krychlovému metru (m³).

Další převody jednotek: 

Převody jednotek
Jednotky délky
Jednotky hmotnosti
Jednotky obsahu
Jednotky teploty
Jednotky času

 

Návod – krok za krokem

1. Do políčka zadejte převáděnou hodnotu

2. Vyberte jednotku objemu

3. Klikněte na tlačítko "Vypočítej"

4. Hotovo - objemová jednotka je převedená

Objem, V

Objem je veličina, která vyjadřuje určitou velikost prostoru. Tu zaujímá každé těleso a kapalina. Z matematického hlediska je objem míra charakterizující část prostoru. Objem měříme u pevných těles a kapalin. Americké a Britské jednotky objemu, ikdyž mají stejný název představují odlišný objem. V Americe se navíc používá i rozdílný systém pro objem tekutin a pevných látek.

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře