Vyjmenovaná slova ✍️

Přehledný seznam vyjmenovaných slov.

Obsah článku

Co jsou vyjmenovaná slova?

  • Vyjmenovaná slova jsou skupiny slov v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce píše y/ý. Obojetné souhlásky – b, f, l, m, p, s, v, z.
  • k těmto slovům extují i slova příbuzná a odvozená
  • ne vždy se musí jednat o kořeny slov např. vyjmenovaná slova po v zahrnují i předpony vy/vý
  • jsou i různé odchylky

Jaká písmena se týkají vyjmenovaných slov? 

Be Fe Le Me Pes Se VeZe – ta čeština nemá meze.

Vyjmenovaná slova – přehledně

Vyjmenovaná slova
Vyjmenovaná slova

Vyjmenovaná slova po B: by, být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk, babyka, Bydžov, Přibyslav.

Vyjmenovaná slova po F: fyzika.

Vyjmenovaná slova po L: slyšet, mlýn, blýskat se, polykat plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš, Volyně.

Vyjmenovaná slova po M: my, mýt, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachomýtnout se, Litomyšl, mys, Kamýk.

Vyjmenovaná slova po P: pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

Vyjmenovaná slova po S: syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat.

Vyjmenovaná slova po V: vy, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, výheň, vyžle, slova s předponou vy-vý.

Vyjmenovaná slova po Z: brzy, jazyk, nazývat se, Ruzyně.

Cvičení – vyjmenovaná slova 

Doplňte a odůvodněte:

M-tina b-la plná vůně b-lin. Ve večerním přísv-tku poletovali l-šajové. Mezi různým b-lím rostl- p-chavky a léčivý pel-něk. Vzduchem poletovalo chm-ří pampel-šek. Srnci v-cházeli na pastvu. I l-ška si v-šla na lov. Z teplých pel-šků v-lezli malí zajíččci. Jeden se odpl-žil nebezpečně daleko. Za chv-li se nad ním snesl temný stín a již ho v-r držel v drápech. Odnesl jej na bl-zkou borov-ci a hltavě jej pol-kal. Zajíc tak odp-kal svou neopatrnost.

V rozlehlé m-stnosti v-díme polohané muže. V rukou mají dlouhé trub-ce, kterým říkají p-šťaly. Jejich knce namáčejí v rozstavené sklov-ně a foukají do nich. V-fouklá hmota se třp-tí jako m-dlová bubl-na. Skláři p-šťalou hb-tě točí, až se ze sklov-ny v-tvoří například láhev. Okraj dstřihnou. Láhev odnesou na železné v-dlici do chladicí pece. Některé v-robky potom brous-. Hotové zboží se odes-lá do našich obchodů i do ciz-ny.

M-jela tis-ciletí. L-dé přem-šleli a šl- kupředu. Na své cestě se dopouštěl- om-lů, le přece rozluštil- mnohá zdánl-vě nev-zp-tatelná tajemstv- přírody. Zejména v poslední době b-lo dosaženo nesm-rných úspěchů. L-dé v-pustili do vesm-ru posl- v podobě uměl-ch družic a sond. V-pravili se na Měs-c a dob-vání vesm-ru stále pokračuje. Lidský duch nezná překážek.

Nad les- v-šel měs-c. Táborem se rozhostilo ticho. Hvězdy zářil- ve v-ši a stany prov-val nezv-kl- chlad. Nad uhas-najícím ohnem v-řil- noční  můry. V-tr se ukl-dnil. Rozpálená země zchladla. Od bl-zkého ml-na b-lo sl-šet hučení splavu. Tu a tam se zabl-skla svatojánská muška. Oheň zhasl a v-r nočního hm-zu ustal. Tábor us-nal.

Chcete si více procvičit vyjmenovaná slova po? Napište nám do komentářů níže a přidáme další cvičení.

Historie vyjmenovaných slov

Vyjmenovaná slova se do Pravidel českého pravopisu dostala už v roce 1902. Autorem byl podle Ústavu pro jazyk český Jan Gebauer.

Gebauer psal: „Slabiky vnitřní, které tu mají -y-, -ý-, uvozují se v mluvnicích a jsou uvedeny na svých místech zde dále v seznamu abecedním. Píšeme ý, kde se obecně vyslovuje místo něho ej; a píšeme y, kde tvar některý příbuzný má na témž místě v obecné výslovnosti ej.“ Slova pak abecedně vyjmenoval ve slovníkové části.

Další výčet vyjmenovaných slov je ve vydání Pravidel českého pravopisu z roku 1913. Zde uvádí výčet slov, které bylo potřeba si pamatovat:

obyčej, babyka, Bydžov, bystrý (bystřina, Bystřice), kobyla; kopyto, pykati, pysk, zpytovati, pytel, třpytiti se; hmyz, mys, mysl (mysliti, myšlenka, myslivec, smysl, Nezamysl, Litomyšle), myš; vydra, povyk, zvyk (obvyklý), vyza, vyžle; usychati (vysychati atd.), syčeti (sykot), syn, syrob, sysel, sytý (sytiti); polykati, lysý (lysina, lyska), lyže, plyn (plynouti), slynouti, Volyň; jazyk (jazýček), brzy, nazývati.

Posupem času se seznam na vyjmenovaná slova postupně obměňuje. Zastaralá slova se vypouští a jsou nahrazována slovy novějšími. 

 

Kvalitní nástroje

Vybrali jsme Vám na míru vhodné a vyzkoušené nástroje.

Jednoduše a rychle

K otevření souboru stačí jen dva kroky doplněné o praktický návod.

Bezpečně a zdarma

Vše probíhá ve Vašem prohlížeči zdarma, bez registrace a instalace.

Komentáře